НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Герб студентського самоврядування


ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №17 засідання Конференції студентського самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Завантажити


20.05.2014 м.Харків

Головуючий на засіданні: Рудик В.Ю.
Секретар: Залізінський В.В.
Присутні: 227 делегатів від факультетів (інститутів) денної форми навчання.

СЛУХАЛИ:
Пропозицію головуючого на засіданні конференції Рудика В.Ю. який запропонував висунути себе, як делегата від студентської ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на Всеукраїнський з’їзд органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України з обрання делегатів до складу Національного агентства по забезпеченню якості вищої освіти.
ВИСТУПИЛИ: Залізінський В.В. студент ІПКОЮ №4 з пропозицією підтримати кандидатуру Рудика В.Ю. в якості делегата до складу Національного агентства по забезпеченню якості вищої освіти.

На підставі норм Положення про студентське самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Статуту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Закону України «Про вищу освіту», шляхом прямого таємного голосування делегатів конференції.
За затверджене рішення проголосували:
За – 186 (сто вісімдесят шість)
Проти – 41 (сорок один)
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію головуючого на засіданні конференції Рудика В.Ю. та студента Залізінського В.В. та затвердити в якості делегата від студентського самоврядування до складу Національного агентства по забезпеченню якості вищої освіти Голову студентського самоврядування Університету Рудика В. Ю.

Головуючий на засіданні В.Ю. Рудик

Секретар В.В. Залізінський

Повернутись на попередню сторінку